Kursplan, Professionella samtal och rådgivning i

3923

REFLEKTERANDE SAMTAL FOR PEDAGOGISK UTVECKLING

Utbildningsvetenskapliga fakulteten University of Gothenburg. Faculty of Education: Institution: - redovisa fördjupad kunskap inom något av de områden som studerats inom kurserna Specialpedagogik 1, 30 hp, eller Specialpedagogik 2, 30 hp – Samtalmetoder med fokus på professionella samtal – Förhållningssätt och samtalmetodik – Praktiska övningar i samtalsfärdigheter 5:5 Det professionella samtalet - sid 151 Att ställa frågor - sid 152 Öppna frågor - sid 153 Sammanfattning - sid 154 Sammanfattning - sid 155 Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 156 Övningsuppgifter Öva - sid 157. Kapitel 6 - Professionellt förhållningssätt. Ladda ner hela kapitel 6, sida 158-179 (Komprimerad fil, 13,1 MB) Innehåll: Pris: 299 kr. Häftad, 2016.

Professionellt samtal specialpedagogik

  1. Självkänsla barn bok
  2. Bostadstillägg sjukpensionär

Professionellt förhållningssätt ,normer, värderingar och attityder Inledning Människosyn Vår egen syn på yrkesrollen Professionellt förhållningssätt Kontinuitet Verbalisering Förebild Pedagogiskt förklarande Träning i att ta ställning Mötet Självkännedom Specialpedagogik i professionellt lärarskap: Synsätt och förhållningssätt (Häftad, 2016) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 4 butiker SPARA på ditt inköp nu! använder sig av det professionella samtalet. Ett professionellt samtal skiljer sig väsentligt från ett vanligt samtal som man för med sin närmaste omgivning. läggs på handledarens kunskap och kompetens kring olika samtalsfunktioner och Gjems (1997) betonar vikten med en professionellt utbildad handledare.

det professionella samarbetet och samtalet mellan lärare och specialpedagog/speciallärare och dels undvikande av stigmatiseringseffekter och låga förväntningar från lärare och övriga elever på elever i behov av särskilt stöd.

Handledarutbildning inom läslyftet för förskolan Det

En bra handledning utgår från samtalsteknik och aktivt lyssnande, mer än tricks och därför behövs professionella samtal med en specialbarnträdgårdslärare,  Det professionella samtalet och vad man bör tänka på. Bemötande och professionellt förhållningssätt.

Professionellt samtal specialpedagogik

Samtal som verktyg i det specialpedagogiska uppdraget - DiVA

Professionellt samtal specialpedagogik

Några generellt sett ”rätta” frågor finns inte; frågor kan endast värderas i sitt sammanhang. Professionella samtal handlar inte heller Delkurs 3 behandlar professionella samtal i specialpedagogiska verksamheter. Delkursen belyser teorier om kommunikation och samtal och prövar dem i autentiska elevsamtal som följs upp genom reflektion över och problemtisering av speciallärarens roll i kvalificerade samtal med avseende på förhållningssätt, värderingsförmåga samt etiska ställningstaganden. Samtal under lärarlagsmöten. Diskursorienteringar i den professionella praktiken Anna Norrström vill med sin avhandling bidra med ökad kunskap om kommunikation, språkbruk, diskursorienteringar och relationer dem emellan i lärarlags mötessamtal.

Professionellt samtal specialpedagogik

SpecialpedagogikLärarutbildning och pedagogik - Kurslitteratur.
Militarflygplan sverige

Ett särskilt fokus riktas på relationer och samspel, språk och kommunikation samt samtal och kollegial handledning. Barbro Bruce är legitimerad logoped och  Här är några begrepp som jag menar inte hör hemma i ett professionellt samtal om skolan: Elever med särskilda behov – Begreppet finns inte i skolans  De studerande skall fördjupa sina kunskaper inom det specialpedagogiska Olika samtalsmetoder med fokus på professionella samtal: förhållningssätt och  Distansutbildningen till specialpedagog ger dig kunskaper om olika du får öva dig i att genomföra professionella samtal, specialpedagogisk rådgivning och  av A Ahlberg · 2003 — karaktar ar att elever, l!irare oeh andra professionella som arbetar i skolan medverkar. projektet. Intervjuer och samtal med Iarare, specialpedagog, rektor och. Distansutbildningen till specialpedagog ger dig kunskaper om olika du får öva dig i att genomföra professionella samtal, specialpedagogisk rådgivning och  kollegiala samtal i ett försök att sprida kunskapen så att ett professionellt lärande sker.

Specialpedagogik och skolans ledarskap ”Specialpedagogikens dag”: Stockholm, Campus Konradsberg 10 mars 2003 Gunnar Berg, Mittuniversitetet, Campus Härnösand Kompetens att fungera som kvalificerad samtalsledare krävs inom många olika verksamhetsområden, men hur genomförs ett professionellt samtal? Boken innehåller en modell för professionella samtal med konkreta, användbara färdigheter och exempel. Vidare behandlas förhållningssätt och det professionella samtalets funktion i olika sammanhang. Att mötas i samtal. Att möta ungdomar med Aspergerssyndrom i professionella samtal medför särskilda utmaningar. Den här boken ger praktiska råd och tydliga exempel på hur du kan skapa bättre möten och samtal, och därmed bättre förutsättningar för personen att delta på lika villkor.Vad är viktigt att tänka på vid första kontakten?
Koldioxid förstör ozonlagret

utbildningen om hur ett effektivt professionellt samtal bör genomföras, vilken samtalsmetodik som bör användas samt hur pedagogen bör agera under det professionella samtalet. Vidare finns heller inga definierade kunskapskrav för att genomföra ett professionellt samtal, oavsett svårighetsgrad, med vårdnadshavare. Ibland är det oundvikligt att ­skola och föräldrar har olika ­uppfattning om vad som är bäst för barnet. Det här är samtal som ofta känns svåra. Men med ett professionellt förhållningssätt går dessa samtal både lättare att ­genomföra och ger bättre resultat. Ett professionellt samtal Ett samtal som genomförs på ett sådant sätt att alla känner sig delaktiga, respekterade, lyssnade på och att alla känner att de ges möjlighet att uttrycka sina olika erfarenheter och upplevelser. (von Ahlefeld Nisser, 2017) bekanta.

Skickas inom 2-5 vardagar.
Nordea lånekalkyl privatlånSamtal som verktyg i det specialpedagogiska uppdraget - DiVA

Att genomföra ett professionellt samtal handlar inte om att ställa vissa frågor vid vissa tillfällen i samtalet. Det handlar när det gäller frågande mer om att ställa ”rätt” frågor. Några generellt sett ”rätta” frågor finns inte; frågor kan endast värderas i sitt sammanhang. Professionella samtal handlar inte heller Delkurs 3 behandlar professionella samtal i specialpedagogiska verksamheter. Delkursen belyser teorier om kommunikation och samtal och prövar dem i autentiska elevsamtal som följs upp genom reflektion över och problemtisering av speciallärarens roll i kvalificerade samtal med avseende på förhållningssätt, värderingsförmåga samt etiska ställningstaganden.


X2000 endless pool price

Specialpedagogiskt program, Örebro universitet - Allastudier.se

Sverige.